VISITORE VISOKA PLANINO

Visitore, visoka planino,
s tebe vidim tamo i ovamo,


s tebe vidim na četiri strane,
i mahalu u kojoj sam rasto,
u mahali l’jepu Pašihanu,
što je paša na đevojke mlada,
na đevojke Plava i Gusinja:
momcima je pamet pomjerila,
oženjenim pamet pomutila,
smela nam je mlade mujezine,
kad se pinju sabah da klanjaju,
kad se pinju, Boga ne spominju,
već spominju l’jepu Pašihanu!